- Kv VALHALL -

Projektnamn: Kv Valhall

Beställare: AB Bostäder i Lidk

Kostnad: 17.000.000kr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektstart: Mars 2017

Slutbesiktning: Januari 2018

Kv Valhall

Omställning av tidigare kontorsfastighet till lägenheter. Fastigheten inrymmer idag 29st lägenheter med varierande storlek. Fastigheten är lokaliserad mitt i de centrala delarna av Lidköping.