PROJEKTLAGETS ENGAGEMANG


Vi tycker att man ska ge tillbaka till samhället och engagerar oss därför på många olika sätt.

Vi är med som sponsor och eller partner inom flera sektorer så som idrottsföreningar, högskolor, näringsliv, intresseföreningar och stöttar många kampanjer.

Här följer några exempel på organisationer vi är engagerade i.