Tjänster

Vi anpassar oss efter just dina behov

Planering & Projektering

Ofta börjar ett projekt med en idé eller ett behov, vi bistår mer än gärna i denna fasen med våra kunskaper kring byggprojekt, allt från skisser och utredningar till fullt färdiga tidsplaner.


Byggledning / Projektledning

Är du i behov av byggledning / projektledning? Kontakta oss så kan vi hjälpa dig med det också.

Byggentreprenader

Vi utför byggentreprenader med egen personal inom alla segment och områden. Våra projektlag har alltid en grundstomme bestående av egen personal, vid behov hyr vi in externa resurser och kompetenser.

PROJEKTLAGET skapar alltid de bästa förutsättningarna för just ditt byggprojekt.

Allt i vårt arbete sker med miljö- & arbetsmiljö i fokus.