- COOP, SKARA -

Projektnamn: Coop, Skara

Beställare: Pumori

Kostnad: 17.500.000kr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Samverkansform: Partnering

Projektstart: Augusti 2019

Slutbesiktning: December 2019

Coop, Skara

Totalrenovering av befintlig Coop-butik. Samtliga installationer så som EL, Vatten, Avlopp görs om i sin helhet och butikslayout morderniseras. Lagerytor omvandlas till butiksyta, ny kyl- & frysrums anläggning.