- DOLLARSTORE, SKARA -

Projektnamn: Dollar Store, Skara

Beställare: Pumori AB

Kostnad: 8.000.000kr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Samverkansform: Partnering

Projektstart: April 2018

Slutbesiktning: Augusti 2018

Dollar Store Skara

Omdisponering av affärslokaler i befintlig fastighet. Den befintliga byggnaden på ca. 12.000kvm delades upp och två nya lokaler om 3500kvm + 800kvm tillskapades.