- ICA HJERTBERG -

Projektnamn: ICA Hjertberg

Beställare: Pilotage

Kostnad: 2.500.000kr

Entreprenadform: Delad Totalentreprenad

Projektstart: Augusti 2019

Slutbesiktning: December 2019

ICA Hjertberg

Ny online-butik på ca. 450kvm har tillskapats inom befintlig fastighet. Nya kyl-&frysrum samt lagerytor. System så som ventilation, brandlarm, etc har kompletterats och förnyats.