- Lantmännen -

Projektnamn: Lantmännen

Beställare: Lantmännen Ab

Kostnad: Löpande

Entreprenadform: Totalentreprenad

Samverkansform: Partnering

Projektstart: Oktober 2019

Lantmännen

Diverse olika ombyggnationer och byggservicejobb av Lantmännens verksamhet i Lidköping.