- VILLA VIDEBECK -

Projektnamn: Villa Videbeck

Beställare: Lidköpings Kommun

Kostnad: 175.000.000kr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Samverkansform: Partnering

Projektstart: 2019

Slutbesiktning: 2023

VIlla Videbeck

Villa Videbeck blir ett demenscentrum och innehåller alltifrån dagligverksamhet, växelvård till boende, 106st lägenheter planeras tillsammans med gemensamhetsytor. En stor satsning kommer att göras på de utvändiga ytorna där flera trädgårdar och parker skall anläggas samt att ny infart till Marielund skall tillskapas.