- PROJEKTLAGETS KONTOR -

Projektnamn: Triangeln

Beställare: Projektlaget Bygg i Lidköping AB

Kostnad: 8.000.0000 kr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektstart: 2020

Slutbesiktning: 2020