- MASKINHALL & KONTOR   -

Projektnamn: Maskinhall & Kontor

Beställare: Metrobygg 1

Kostnad: 9.000.000kr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektstart: Maj 2017

Slutbesiktning: Mars 2018

Maskinhall & Kontor

Exklusiv maskinhall med tillhörande kontorsbyggnader. Uppvärmning via bergvärme samt att golvvärme  är förlagd i hela byggnaden inklusive hallen. Exklusiva materialval rakt igenom hela projektet.