- Solceller och takbyte Riksbyggen Lidköping -

Projektnamn: Riksbyggen Lidköping

Beställare: Riksbyggen AB

Kostnad: 26 msek 

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektstart: 2022

Slutbesiktning: färdigställt 2023

Riksbyggen klimatsatsar i Lidköping och Projektlaget har fått förtroendet att vara huvudentreprenör.

37 av Riksbyggens fastigheter i Lidköping ska få nytt ytskikt på taken och samtidigt ska solceller installeras för att energioptimera husen och sänka driftkostnaderna, det är cirka 20.000 kvm takyta som skall läggas om och förses med solceller.

Arbetet påbörjas under våren 2022 och beräknas vara klart till vintern 2023. Underentreprenörer i projektet är Lahti tak, Svea Solar, Multiställningar, Celanders, Tommys Trucktjänst samt Sjöholms Plåt.

Riksbyggens hållbarhetsmål är att allt som görs ska vara klimatneutralt och hållbart för hela livet. Där ordet hållbarhet omfattar både miljö, sociala och ekonomiska aspekter.

Vi på Projektlaget tackar för det stora förtroendet att vara med på Riksbyggens viktiga hållbarhetsresa.