Livet på Krukmakaregatan

Vinst i markanvisningstävling 2022 

Våren 2022 utlyste Lidköpings kommun en markanvisningatävling för området Uranus och Vulcanus i centrala Lidköping. Sex olika lag anmälde intresse till prekvalificeringen och 3 lag gick vidare till själva tävling där Projektlaget tillsammans med LINK Arkitektur MARELD landskapsarkitekter AB och byggnadsantikvarie Antiquum vann tävlingen.

I tävlingen Förslaget "Livet på Krukmakaregatan" är framtaget med stort engagemang och omsorg för historiska Lidköping.

Vi vill bevara och och förstärka Lidköpings identitet och har tagit fram ett förslag där den befintliga kulturmiljön vid de röda husen blir en självklar tillgång i stadens utveckling.Juryns fina ord från prekvalificeringen glädjer och värmer:

"Förslaget redovisar en god detaljeringsgrad och rikedom med hög arkitektonisk ambition. Volymskala, bebyggelsens placeringar, utemiljön, funktion samt estetik är analyserat och väl genomtänkt med förankring i platsen och staden.

Förslaget som bedöms ta avstamp i kulturmiljön respekterar de röda husen och riksintressets värden på ett smakfullt sätt genom den nya bebyggelsens välproportionerliga volymer, variation, småskalighet, tydliggörande av kvartersstruktur och de historiska gränserna. 

Bland annat tydliggörs det gamla stadsdiket genom en dagvattenränna genom kvarteret. Innergården har en småskalig struktur och är väl integrerad i förslaget och omsorgsfullt beskri-ven. Dessutom visas en integrering med den allmänna platsen vilket skapar en helhet för projektet. "


De tre timrade stugorna på Esplanaden

De tre äldre husen från 1800-talets början som varsamt ska bevaras och renoveras som bostadshus.

I de tre stugorna finns mycket vackra originaldetaljer så som lister och breda plankgolv kvar.

Till vår stora glädje finns kakelugnar bevarade i alla husen.Planlösningarna för de tre stugorna  kommer i möjligaste mån bevaras som tidigare men kompletteras med moderna funktioner som tvättstuga och badrum.


Den vackra paradvillan från 1800-talet

Centralt i Lidköping finns denna vackra paradvilla från slutet på 1800-talet med välbevarade originaldetaljer.

Den vackra paradvillan har en vacker utsikt mot stadsparken och det historiska vattentornet.

Med byggnadsvård i åtanke kommer villan moderniseras till ett lyxigt, varmt och ombonat hem med utmärkta sällskapsytor.

Från huset som ligger mitt i city har du gångavstånd till både resecentrum, handel och restauranger.Planlösningen för paradvillan kommer att anpassas till en enfamiljsbostad och samtidigt kompletteras med moderna funktioner som tvättstuga och badrum.

Nybyggda paradvillor och stadsradhus

I samband med att de gamla husen renoveras kommer kvarteret kompletteras med nybygga paradvillor och moderna stadsradhus med egna trädgårdar.


Planlösningar kommer under 2023.

Inspirationsbilder från Pinterest hur de gamla husen varsamt kan renoveras