- Senäte Arken -

Projektnamn: Senäte Arken

Beställare: Senäte fastigheter AB

Kostnad: 3 msek 

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektstart: april 2023

Slutbesiktning: oktober 2023

Riksbyggen klimatsatsar i Lidköping och Projektlaget har fått förtroendet att vara huvudentreprenör.

Projektlaget tackar Senäte för förtroendet att få renovera taken på fastigheterna i kvarteret Arken. I samband med takrenoveringen kommer Projektlagets systerbolag Nordic Suntech att leverera ett komplett solcellsanläggning. 

I sitt hållbarhetsarbetet har Senäte en långsiktig strategi att minska klimatpåverkan.

Anläggningen som består av 192 paneler beräknas leverera 72 MWh per år vilket minskar fastighetens koldioxidavtryck med 956 kg per år.