- Sparbanken Nossebro -

Projektnamn: Sparbanken

Beställare: AB05

Kostnad: 6.000.000 kr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Samverkansform: Partnering

Projektstart: januari 2022

Planerat färdigställande: juni 2023

Sparbanken Skaraborg i Nossebro

Renovering av bankfastighet.