- Sparbanken Roslagen -

Projektnamn: Sparbanken Roslagen

Beställare: Sparbanken Roslagen

Kostnad: 50.000.000kr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Samverkansform: Partnering

Projektstart: Oktober 2023

Slutbesiktning: Januari 2025

Sparbanken Roslagen

Renovering av bankfastighet med hög hållbarhetsambition med miljö i fokus. Genom att minimera avfall och återanvända material kommer många möbler att bevaras, kläs om vid behov och användas igen. Projektet innebär en helt ny planlösning för att anpassa bankens digitalisering och nya kundflöden. Materialen som används är exklusiva och noga utvalda under hela projektets gång för att skapa en hållbar framtid och fastighet.