- Sparbanken Skaraborg -

Projektnamn: Sparbanken

Beställare: AB05

Kostnad: 20.000.000kr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Samverkansform: Partnering

Projektstart: November 2021

Planerat färdigställande: Oktober 2022

Sparbanken Skaraborg i Skara

Renovering av bankfastighet samt tillbyggnad av vinterträdgård.