- Kvarteret Valkyrian -

Projektnamn: Kvarteret Valkyrian

Beställare: AB Bostäder Lidkööing

Kostnad: 30.500.000kr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Samverkansform: Partnering

Projektstart: Augusti 2021

Slutbesiktning: Januari 2023

Fasad från Mellbygatan
Fasad från Mellbygatan
Fasad från Särnmarksgatan
Fasad från Särnmarksgatan
Bild på de brandskadade Magasinsbyggnaderna som ersätts.
Bild på de brandskadade Magasinsbyggnaderna som ersätts.

Kvarteret Valkyrian

11 st lägenheter i Lidköpings mest centrala delar. Byggnationen ersätter en tidigare byggnad som har blivit brand och vattenskadad.