- Kvarteret Valkyrian -

Projektnamn: Kvarteret Valkyrian

Beställare: AB Bostäder Lidkööing

Kostnad: 22.000.000kr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Samverkansform: Partnering

Projektstart: Augusti 2021

Slutbesiktning: Januari 2023

Kvarteret Valkyrian

10 st senior lägenheter i Lidköpings mest centrala delar. Byggnationen ersätter en tidigare byggnad som har blivit brand och vattenskadad.