- Valkyrian 5-

Projektnamn: Valkyrian 5

Beställare: AB Bostäder Lidköping

Kostnad: 3.500.000kr 

Entreprenadform: Totalentreprenad

Samverkansform: Partnering 

Projektstart: Oktober 2023 

Slutbesiktning: April 2024

Valkyrian 5 

Kvarteret Valkyrian har har en stark förankring i handels och sjöfartsstadens historia. Efter brand och vattenskada kommer del av kvarteret varsamt renoveras och andra byggnader kommer återskapas i magasinliknande bostäder. Genom hela projektet ligger fokuset på att bevara och återskapa tomtens värden.